Biljetter

Om Kulturstöten

Kulturstöten är det varumärke under vilket föreningen Folkets Hus i Falun idag bedriver verksamhet. Det tidigare varumärket Falu Folkets Hus blev ju ganska obekvämt att använda efter våren 2014 när föreningen sålde fastigheten Gruvbäcken 4 till Falu kommun och därmed gjorde en nystart av hela verksamheten.

Föreningen Folkets Hus i Falun har en lång historia bakom sig. Folkets hus och stadsteatern invigdes den 10 oktober 1964 på marken tillhörande fastigheten Gruvbäcken 4, det som nu när kommunen köpt fastigheten kallas Kulturhuset tio14. En tillbyggnad till teater- och konserthusbyggnaden gjordes 1988, där Dalateatern sedan dess har sin hemvist.

Men föreningen var långt ifrån den enda Folkets Hus-föreningen i vad som idag utgör Falu kommun. Olika kommunsammanslagningar på nittiotalet, den sista 1971 när dåvarande Falu stad slogs ihop med landskommunerna Bjursås, Enviken, Sundborn och Svärdsjö. Idag finns sju olika Folkets Hus eller Folkets Park-föreningar i Falu kommun.

Folkets Hus i Falun är unikt inom Falu kommuns område genom att man lämnat de delar av verksamheten som handlade olm lokalupplåtelse med mera bakom sig. Fokus ligger idag i stället på verksamhet inom ramen för de för rörelsen klassiska begreppen kultur, nöje och bildning.

Postadress: Stigaregatan 7, 791 60 Falun