Biljetter

Vår kultursyn

Vi tror att tillgång till kultur och kulturupplevelser är viktiga för att vi skall förstå oss själva,
varandra, vårt samhälle, vår historia, vår samtid, och vår gemensamma värld.

Utifrån den övertygelsen strävar vi efter att skapa och genomföra verksamheter
som – på olika sätt – förgyller vardagen, berikar sinnen, ger tankeställare, vidgar vyer
och, allt emellanåt, helt enkelt skänker en stunds förnöjelse och glädje.

Postadress: Stigaregatan 7, 791 60 Falun